Neden Rehberlik Almalıyım?

İçinden çıkamadığımız çoğu soruna (fiziksel, davranışsal ya da ruhsal), bilinçaltında biriktirdiğimiz duygular ve inanç kalıpları neden olur. Ana rahminine düştüğümüz andan itibaren bilinçaltımızda biriktirdiğimiz olumlu ya da olumsuz etkileri olan duygularımız, inanç kalıplarımız, davranışlarımıza dönüşerek ilişkilerimize, yaşamlarımıza yön vermektedir.
Eğer kendinizi güçsüz hissederseniz, o zaman güçsüz olarak davranırsınız. Eğer öfkeli hissederseniz, o şekilde davranırsınız.. Duygularınız dünyada nasıl yaşadığınızı belirler.
Hayati öneme sahip anne baba kavramları da bu dönemde bilinçaltımıza işleniyor. Annemize karşı duygularımız sevgi, şefkat, yaşam enerjimiz, bolluk bereket bilincimiz ile yakından ilgili iken, babamıza karşı hissettiklerimiz meslek yaşantımızdan bu hayattaki güvenlik anlayışımıza kadar çeşitli konuların temelini atıyor.
Toplum olarak özenle duygularımızı bastıran bireyler olarak yetiştirildik. Negatif duygular ve negatif inanç kalıplarımız enerji kanallarımızı tıkayarak, bize kendilerini şüphe, korku, yetersizlik, değersizlik gibi hisler olarak gösterirler. Bilinçli zihnimiz ile ne kadar olumlu düşünmeye çalışsak da, BİLİNÇALTIMIZDAKİ NEGATİF İNANÇ KALIPLARIMIZI VE DUYGULARIMIZI DÖNÜŞTÜRMEDİĞİMİZDEN bu çabalarımızın etkisi çok kısa sürer ve her zaman davrandığımız gibi davranmaya ve aynı sonuçları üretmeye devam ederiz.