AİLE DİZİMİ HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

Aile Dizimi  Alman Terapist Bert Hellinger’in geliştirip mükemmelleştirdiği bir terapi yaklaşımıdır. Bert Hellinger birden fazla terapi yaklaşımdan faydalanarak, hepsinin ötesine geçen bütünüyle farklı ve kendi içerisinde tamamlanmış bir sistem içeren Aile Dizimi yaklaşımını yaratmıştır.

Bu sistem kişiye, içinde bulunulan aile sistemindeki dinamiklere erişerek, bugün, hastalıklar, para ve ilişki problemleri, endişe, depresyon, bağımlılıklar vb gibi yansımalarla ortaya çıkan problemleri oluşturan bilinçaltı dinamiklerini çok hızlı şekilde açığa çıkarma şansı sunmaktadır. Mevcut olayların arkasında gizli kalan duygusal kilitlenmelerin çözümüyle, semptomların ve yaşamsal krizlerin ortaya çıkma eğilimleri kaybolabilmektedir.

Aile Dizimi yaklaşımı insanı sadece bir birey olarak algılamaz. Bireyin içinden doğup gelişerek şekillendiği sisteme, aileye odağını verir. Aile tarihinde diğer aile  üyelerinin başına neler geldiği sorgulanır.

Erken ölümler, büyük kayıplar / Ölümcül hastalıklar / Eksik aile üyeleri (kayıp, evlatlık, terk etmiş, edilmiş üyeleri vb.)/Göçler / Savaşa katılmış aile bireyleri / Adalet duygusunu zedeleyecek bedeli ödenmemiş haksızlıklar ve benzerleri…

Bu gibi olayların kişinin hayatındaki ne türden problem ve zorlanmalar sebep olduğu, aradaki ilişkiler bağlantılar Aile Dizimi ile ortaya çıkartılmaktadır.

Alıntı :ailedizimi.org