USUİ REİKİ NEDİR? 

Kaynağının Tibet olduğu sanılan Usui Reiki, 19.yüzyılda bir Japon Budisti olan Dr. Mikao Usuitarafından ortaya çıkarılmış ve bir şifa tekniği halinde sunulmuştur.

Reiki Japonca iki kelimenin bir araya gelmesinden oluşur. Rei – “Tanrının Bilgeliği, İlahi Güç, Öz Kaynak” anlamına gelir. Ki – “Yaşam Enerjisi” anlamına gelmektedir. Reiki – İlahi Yaşam Enerjisi, Evrensel Yaşam Enerjisi, Öz Kaynaktan Gelen Yaşam Enerjisi demektir.

Reiki iyi olma haline dayanan bir zihin – ruh – beden birlikteliğidir.

Reiki fiziksel ve ruhsal şifa tekniğidir. Tek ölçüt sevgi ile kullanmaktır. Reiki enerjisi saf ve temiz olduğundan hiçbir yan etkisi veya zararı yoktur.

Reiki herhangi bir din ya da inanç şekli değildir. Reiki enerjisi, her inanca sahip insan tarafından kolaylıkla uygulanabilir.

Reiki, önce tıbbi çözümler der ve tıbbi tedaviye destek olma işlevindedir.
Reiki uygulayıcıları, hastalıkların teşhis ve tedavisinin, modern tıbbın ve doktorların işi olduğu konusunda hemfikirlerdir ve bu hususa özen gösterirler. Hastaların mutlaka tıbbi tedavi görmesi gerektiğini savunurlar.

Reiki enerji seansında uygulayan ve uygulanan kişi etrafında ve vücudunda, saf ve temiz bir enerjinin gelerek ihtiyaç olan her yeri dengelediğini, azalan enerjiyi tamamladığını, negatif enerji blokajlarının çözüldüğünü, ihtiyacı olan bölgelerde şifalanma sürecinin başlattığını veya hızlandırdığını hissederler.

Labaratuvar ortamlarında yapılan deneylerde Reiki verilen hastaların daha çabuk iyileştikleri gözlemlenmiştir. ( www.tr.wikipedia.org/wiki/Reiki)

Bu enerji, duygusal, fiziksel ve zihinsel tüm problemlerde kullanılabilir.

Uygulayan kişi zaman içinde bu enerjiyi kullanmayı unutmaz, Reiki enerjisi kaybolmaz. Reiki kullanma amacımız sadece rahatsızlıkların şifalanması değildir. Rahatsızlıkların oluşumunu engellemek, günlük yaşamınızda içine girdiğiniz pozitif olmayan enerjilerden temizlenmek ve sağlıklı dengede yaşamaktır.
Reiki bugün dünyada yaklaşık iki milyon kişi tarafından uygulanmaktadır. Dünyada birçok hastane reiki uygulamayı bütünleyici tedavi olarak kabul etmektedir.( www.tr.wikipedia.org/wiki/Reiki)

REİKİ NASIL KULLANILIR?

Reiki kuramına göre Reiki, kanal olunduktan sonra enerjinin ellerden geçerek aktarılması ile kullanılır. Reiki’ye uyumlanmış kişi bu enerji akışını ellerin ısınması, soğuması, karıncalanması gibi etkilerle kendisi hissedebilir. Reikinin kendi bilinci vardır ve siz ne için reiki verirseniz o en çok enerjiye ihtiyaç duyan alana yönelir. Reiki hata yapmaz, uygularken konsantrasyon gerekmez. Reiki için inanmak şart değildir. Bunu, siz ne kadar okyanusa girdiğinizde ıslanmayacağınıza inansanız da gene de ıslanacak olmanız olayına benzetebiliriz. Siz inanmasanız bile o çalışır ve şifa verir. Reiki bir kez elde edilip ömür boyunca kullanılır. Kullanmadığında da yetenek kaybolmaz. Reiki’yi öğrenmenin ve kullanmanın, kişinin eğitim, bireysel zeka ve ruhsal tekamül düzeyi ile ya da inancıyla ilgisi yoktur. ( www.tr.wikipedia.org/wiki/Reiki)

Reiki ile çalışma üç aşamada öğrenilir ve bunlar hem bağımsız hem de birbirlerini tamamlayıcı düzeylerdir. Hep birlikte tam bir şifa ve ruhsal gelişim sistemi oluştururlar. Herkes her düzeyin eğitimine açıktır ve herkes kendine uygun gördüğü düzeyde öğrenimi bırakabilir ya da öğretmen olabilir. Dereceler insanların birbirine üstünlük sağlaması için değildir. Dereceler sadece reiki gücünü arttırır. ( www.tr.wikipedia.org/wiki/Reiki)

Reiki enerjilerinin şifa etkilerini görebilmek için, bu enerjinin uygulandığı kişinin, kendi şifalanma sorumluluğunu alması ve şifalanma sürecinde aktif rol oynaması gerekir.